ระบบเลือกตั้งออนไลน์
TU Online Election System


การเลือกตั้งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.
This election will be held on 23rd June 2022, 9.00 a.m. - 5.00 p.m.

เข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้ง
Login to check your voting rights.

การเลือกตั้งจะเริ่มขึ้นในอีก
TU Online Election will start in
Days
:
Hours
:
Minutes
:
Secondsระบบเลือกตั้งออนไลน์
TU Online Election System

การเลือกตั้งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น.
This election will be held on 23rd June 2022, 9.00 a.m. - 5.00 p.m.

เข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้ง
Login to check your voting rights.

การเลือกตั้งจะเริ่มขึ้นในอีก
TU Online Election will start in
Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds